Psykiatrifondens generelle arbejde

Psykiatrifondens generelle arbejde

Med en onlineindsamling samler du ind til bedre psykisk sundhed til børn og voksne. Samtidig er du med til at sætte fokus på et sygdomsområde, som er nedprioriteret og svært at tale om.

Mentale helbredsproblemer er en af de største trusler mod folkesundheden i verden ifølge WHO. I Danmark bliver omkring 700.000 voksne ramt af psykisk sygdom hvert år. Og mange har stress eller oplever andre psykiske problemer. Omkring 300.000 børn vokser op med forældre med psykisk sygdom.

Psykiatrifonden hjælper og rådgiver børn og voksne med psykiske problemer – og deres pårørende. Vi arbejder for større forståelse og åbenhed om psykisk sygdom. Og vi kæmper for, at psykisk sygdom bliver prioriteret på lige fod med fysisk sygdom.

Alle skal kunne leve et godt liv – uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise.

Start din egen indsamling og hjælp os med at sikre bedre vilkår for mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed.

Læs mere om vores arbejde på www.psykiatrifonden.dk

2.690.977 kr.
Indsamlet


104
Indsamlinger

12.514
Donationer